CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

W razie wypadku

Musisz wiedzieć, że w wraziewypadku komunikacyjnego w którym jesteś osobą poszkodowaną (nie sprawcą wypadku) masz prawo do odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu. Nie musisz być ubezpieczony. Suma Gwarancyjna ubezpieczenia do wysokości której możesz się starć o odszkodowanie wynosi na dzień dzisiejszy aż 5 000 000 € przy szkodach na osobie oraz 1 000 000 € przy szkodach na mieniu. O odszkodowanie możesz się starać jeżeli wypadek miał miejsce po 10.08.1997r.

 

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w rolnictwie lub tzw. błędu medycznego doznałeś obrażeń ciała masz prawo ubiegać się o:

 1. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
 2. Zwrot udokumentowanych Kosztów Leczenia takich jak:
 • koszty zakupów leków,
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty konsultacji u specjalistów,
 • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • koszty związane z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu /jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej.

Możesz również ubiegać się:

 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia)
 • rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

W przypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, Ty i członkowie najbliższej rodziny macie prawo ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów pogrzebu – niezależenie od zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS, w skład których wchodzą takie koszty jak:
 • organizacja ceremonii pogrzebowej,
 • zakup trumny i opłacenia miejsca na cmentarzu,
 • zakup odzieży żałobnej dla członków najbliższej rodziny,
 • zakup kwiatów i wieńców dla uczczenia pamięci zmarłego,
 • organizacja stypy dla członków rodziny,
 • refundację zakupu nagrobka,
 • usługa kremacyjną,
 • renta alimentacyjna,

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym został uszkodzony Twój pojazd, należy Ci zwrot kosztów:

 • naprawy uszkodzonego pojazdu,
 • holowania uszkodzonego pojazdu,
 • opłaty parkingowej( parking policyjny - zabezpieczenie pojazdu),
 • najmu pojazdu zastępczego,
 • odszkodowanie tytułem utraty wartości handlowej/rynkowej uszkodzonego pojazdu,

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com