CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Zdajemy sobie sprawę, że żadne odszkodowanie nie jest w stanie zrekompensować przeżywanej przez Ciebie straty. W czasie żałoby nie zawsze mamy „głowę” do tego, aby samodzielnie starać się o odszkodowanie. Często też nie chcemy wracać do tych trudnych momentów i rozgrzebywać emocjonalnych ran. Z doświadczenia wiemy, że pomoc rodzinie pogrążonej w żałobie poprzez uzyskanie zadośćuczynienia za cierpienie spowodowane utratą bliskiej osoby, odszkodowanie wynikłe z pogorszenia sytuacji życiowej czy zwrot pełnych kosztów pogrzebowych stanowi faktyczne, a często jedyne wsparcie. Obowiązujące przepisy prawa na pokrzywdzonego nakładają obowiązek zgłoszenia sprecyzowanych roszczeń oraz udowodnienia ich zasadności przed ubezpieczycielem sprawcy wypadku. Niestety interesy poszkodowanego i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnie się wykluczają. Każde z funkcjonujących towarzystw ubezpieczeniowych w rozumieniu prawa handlowego jest przedsiębiorstwem ukierunkowanym na osiąganie zysku, a zatem wypłacanie wysokich odszkodowań byłoby działaniem na własną niekorzyść. Przepisy nie nakładają także na zakłady ubezpieczeń obowiązku informowania poszkodowanego o jakie świadczenia może się ubiegać oraz jak je udokumentować. Musisz pamiętać, iż każde towarzystwo ubezpieczeń dysponuje doświadczeniem, sztabem specjalistów oraz pokaźnym kapitałem, co daje mu znaczącą przewagę nad każdym z poszkodowanych. Dlatego też samodzielne uzyskanie przez poszkodowanego odszkodowania adekwatnego do rozmiarów szkody jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Skuteczne postępowanie w sprawie o odszkodowanie wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy oraz znajomości doktryny i orzecznictwa sądowego, ale także dużych nakładów pracy i środków finansowych.

Członkowie rodziny zmarłego często zadają sobie pytanie: Czy mamy szanse uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie w związku ze stratą osoby bliskiej? Odszkodowanie należy się najbliższym członkom rodziny zmarłego. Ustawodawca nie zdefiniował jednak tego pojęcia. Dlatego, jeżeli w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub w następstwie tzw. „błędu medycznego” straciłeś córkę, syna, żonę, męża, brata, siostrę, dziadka, babcię, wnuka, wnuczkę, konkubenta, konkubinę to należy Ci się odpowiednie świadczenie.

 

 W Twoim imieniu wystąpimy o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów pogrzebu – niezależenie od zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.                                                                                                                                                                                                                                                           

Zgodnie z orzecznictwem sądowym w skład kosztów pogrzebowych podlegających refundacji wchodzą m. in. wydatki na:                                  

 • organizację ceremonii pogrzebowej,
 • zakup trumny i opłacenia miejsca na cmentarzu,
 • zakup odzieży żałobnej dla członków najbliższej rodziny,
 • zakup kwiatów i wieńców dla uczczenia pamięci zmarłego,
 • organizację stypy dla członków rodziny,
 • zakup nagrobka,
 • usługę kremacyjną,
 • rentę alimentacyjną.


W okresie bezpośrednio po wypadku rodzina zazwyczaj nie ma informacji jaki był jego przebieg oraz w jakich okolicznościach straciła życie ich bliska osoba. Zastanawiamy się wówczas kto jest sprawcą, kto zawinił, czy może osoba nam bliska, która nie może przecież przedstawić swojej wersji wydarzeń. W natłoku myśli sprawę często pozostawiamy własnemu biegowi oczekując biernie na wynik postępowania karnego. Zdarza się, że pokrzywdzeni nie mają świadomości, że mają prawo uczestniczyć w toku postępowania karnego i wpływać na jego przebieg. Najlepszym sposobem na to jest powierzenie sprawy CLS Consensus Sp. z o.o., która jako jedna z niewielu kancelarii odszkodowawczych może zaoferować pomoc oraz reprezentację adwokata w postępowaniu karnym. Po podpisaniu umowy przez członków rodziny i wypełnieniu stosownej dokumentacji pracownicy CLS Consensus Sp. z o.o. przystępują do procedury ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody, gromadzą dokumentację oraz opracowują zgłoszenie szkody stanowiące wniosek o wypłatę należnych świadczeń. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa pomagamy w zebraniu niezbędnej dokumentacji z policji, prokuratury, sądu, ZUS, etc. Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów precyzujemy i zgłaszamy roszczenia w imieniu każdego z członków rodziny do towarzystwa ubezpieczeń, które w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie ma obowiązek zajęcia stanowiska w sprawie wniesionych roszczeń. W przypadku przyjęcia odpowiedzialności wypłacana jest zazwyczaj, tzw. kwota bezsporna stanowiąca ułamek przyszłego świadczenia. Po wydanej przez towarzystwo ubezpieczeń decyzji – jeżeli w naszej ocenie wysokość świadczeń została zaniżona - rekomendujemy Klientowi skierowanie sprawy do sądu w celu zasądzenia dalszych należnych świadczeń. Ze statystyk wynika, iż kwoty zasądzane przez sądy są zdecydowanie wyższe, a  nierzadko stanowią ich wielokrotność. Naszych Klientów zawsze reprezentuje Adwokat z naszej wewnętrznej Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński, specjalizującej się w ustalaniu zakresu odpowiedzialności za skutki wypadków drogowych oraz dochodzenia roszczeń cywilnych na drodze sądowej. Celem CLS Consensus i Kancelarii Adwokackiej CLSC jest zawsze walka o uzyskanie możliwie najwyższej kwoty odszkodowania najpierw w drodze polubownej, a następnie przed sądem.

Nasze wynagrodzenie zostaje zawsze ustalone w umowie, jako procent liczony od uzyskanego dla poszkodowanego świadczenia i jest pobierane dopiero po jego wypłacie. Do momentu uzyskania odszkodowania nie pobieramy żadnych zaliczek oraz nie obciążamy poszkodowanego żadnymi kosztami, takimi jak koszt opłat skarbowych, pocztowych, uzyskania odpisów, kserokopii, itp. Zawsze staramy się doprowadzić sprawę do końca. Naszym celem jest uzyskanie 100% należnego Tobie odszkodowania.

Przygotowaliśmy dla Ciebie najlepszą ofertę usługi dochodzenia odszkodowań - Zgłoś Wypadek

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com