CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Sprawca wypadku nie miał OC. Należy Ci się Odszkodowanie.

Sprawca wypadku nie miał OC. Sprawca wypadku jest nieznany. Poszkodowany był wpływem alkoholu.
Tak. Należy Ci się Odszkodowanie.

W każdym z powyższych przypadków możliwe jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej polisy OC lub zbiegł z miejsca wypadku, odpowiedzialność ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Z 2003 Nr. 124 poz. 1152 ze zm.), UFG odpowiada za skutki zdarzenia wówczas, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie udało się ustalić jego tożsamości lub nie pozostawał ubezpieczony. We wskazanych wyżej okolicznościach UFG odpowiada zawsze za szkodę na osobie – a zatem za powstałe u uczestników obrażenia ciała oraz za wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a za szkodę majątkową (w pojeździe) tylko w następujących sytuacjach:

  •  jeżeli sprawca jest zidentyfikowany i nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - do pełnej wysokości szkody,
  •  jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie udało się go ustalić, a u któregokolwiek uczestnika wypadku nastąpiła śmierć lub też rozstrój zdrowia trwający więcej niż 14 dni. Jednak w  takim przypadku odszkodowanie za szkodę majątkową pomniejszane jest o równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.


Jako Twój pełnomocnik niezależnie od tego czy staramy się o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeń sprawcy wypadku czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podczas naszej współpracy sprecyzujemy oraz udokumentujemy wniesione roszczenia. Zebraną dokumentację wraz ze zgłoszeniem szkody przekażemy do dobrowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeń, które w terminie 30 dni ma obowiązek przekazania akt sprawy do UFG celem wydania decyzji merytorycznej.

 

Miałeś Wypadek? Byłeś pod wpływem alkoholu? Zastanawiasz się czy w ogóle się starać o odszkodowanie skoro nie byłeś trzeźwy?

 

Zgodnie z obiegowo przyjęta opinią nie ma możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie ani odszkodowanie, jeżeli osoba poszkodowana w chwili wypadku znajdowała się pod wpływem alkoholu. Jednak powyższa opinia nie ma żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Sam stan nietrzeźwości nie przesądza o odpowiedzialności za skutki wypadku. W przypadku osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu w chwili zdarzenia, konieczne jest ustalenie czy stan nietrzeźwości miał wpływ na fakt, iż doszło do zdarzenia, a jeśli nawet miał to czy zachowanie tego uczestnika było jedyną przyczyną wypadku. Tylko wykazanie wyłącznej winy poszkodowanego skutkować będzie odmową wypłaty odszkodowania. Na powstanie wypadku zazwyczaj wpływ ma szereg czynników, dlatego każdą sprawę należy oceniać indywidualnie.


W praktyce nawet oczywiste nieprawidłowości w zachowaniu samego poszkodowanego będącego pod wpływem alkoholu nie muszą oznaczać braku możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Wystarczy wykazanie, iż do wypadku przyczynił się także drugi z uczestników zdarzenia. W takim przypadku wysokość odszkodowania ustala się proporcjonalnie w stosunku do stopnia winy każdego z uczestników.


W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do 
kontaktu z naszą spółką, nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania oraz doradzą najlepszy sposób na uzyskanie należnych świadczeń w adekwatnej wysokości.

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com