CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Miałeś wypadek w czasie ostatnich 3 lat a może w ciągu ostatnich 15 lat?

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

 

W praktyce często zdarza się, że osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych nie mają świadomości prawnej zarówno co do należnych im świadczeń jak i okresu, w jakim mogą się o nie skutecznie ubiegać. Często bezpośrednio po wypadku poszkodowani, czy też osoby które w wyniku wypadku straciły kogoś bliskiego nie są w stanie zajmować się problematyką związaną z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Właśnie w celu ochrony słusznych praw osób poszkodowanych do Kodeksu Kywilnego wprowadzone zostały terminy przedawnienia roszczeń, a zatem terminy, w trakcie których osoby te mają czas na skuteczne dochodzenie swoich praw.

 

Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych /czynów niedozwolonych/ jest okres 3 lat od daty powstania szkody oraz powzięcia wiedzy na temat podmiotu zobowiązanego do jej naprawienia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której szkoda jest wynikiem popełnionej zbrodni lub występku potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Przy kwalifikacji czynu sprawcy jako przestępstwa, zgodnie ze znowelizowanym w 2007 r. Kodeksem Cywilnym termin przedawnienia roszczeń cywilno – prawnych wynosi 20 lat od daty zdarzenia będącego przyczyną powstania szkody, przy czym bez znaczenia jest fakt, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Warto podkreślić w tym miejscu, że do czasu nowelizacji Kodeksu Cywilnego z dnia 16 lutego 2007 r., która weszła w życie 10 sierpnia 2007 r. termin ten był o połowę krótszy i wynosił lat 10. Co ważne, z przepisów wprowadzających tą nowelizację wynika wprost, iż wszystkie sprawy nieprzedawnione w myśl przepisów obowiązujących do dnia 10 sierpnia 2007 r., korzystają z nowych, wydłużonych terminów przedawnienia. W praktyce oznacza to, że w przypadku dochodzenia roszczeń cywilno - prawnych będących wynikiem przestępnego działania sprawcy, nie uległy przedawnieniu wszystkie zdarzenia powstałe po dniu 10 sierpnia 1997 r. Wspomniana wyżej nowelizacja przepisów Kodeksu Cywilnego objęła szczególną ochroną osoby niepełnoletnie, a zatem najmłodszych poszkodowanych wychodząc z założenia, iż nie mogą oni ponosić odpowiedzialności za ewentualne zaniechania swoich opiekunów prawnych, którzy nie zgłosili na czas roszczeń do podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody z jakichkolwiek powodów. Zgodnie z nowym uregulowaniem niezależnie od kwalifikacji prawnej czynu, roszczenia nie mogą ulec przedawnieniu szybciej, niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez niego pełnoletności. Pamiętać należy również, iż każda czynność dokonana przed podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody przerywa przedawnienie, co oznacza, że biegnie on na nowo od daty ostatniej czynności w sprawie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do Twojej sprawy oraz terminu jej przedawnienia zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się tutaj. Nasi specjaliści oddzwonią udzielając bezpłatnej porady.

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com