CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Oferta

   

   

 • pomoc i reprezentacja w sprawach klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych,

 • opracowywanie pism przedprocesowych i procesowych,

 • prowadzenie spraw cywilnych oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,

 • inicjowanie i występowanie w postępowaniach administracyjnych przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,

 • inicjowanie i uczestnictwo w procesach karnych poprzez składanie zawiadomień o popełnionym przestępstwie, występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz obrona w procesach karanych - w tym karnoskarbowym,

 • sporządzanie opinii prawnych ustnych lub pisemnych według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach przedsiębiorstwa,

 • przygotowanie lub opiniowanie umów handlowych oraz aktów wewnętrznych – uchwał, regulaminów, instrukcji, etc.,

 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi,

 • optymalizacja zagrożeń związanych z obrotem prawnym, w tym bezpłatny początkowy audyt dokumentów prawnych przedsiębiorstwa, przekształcenie formy prawnej, np. poprzez napisanie umowy spółki prawa handlowego oraz przeprowadzenie procesu rejestracji, zabezpieczanie roszczeń przedsiębiorstwa oraz interesów przedsiębiorców, wspólników spółek, członków organów spółek i ich małżonków przed odpowiedzialnością cywilną i karną,

 • pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek prawa handlowego.

Zgłoś sprawę

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Zespół Kancelarii stanowią radcy prawni Maciej Kowalski i  Wojciech Popławski wspomagani przez zespół aplikantów i referentów prawnych, specjalistów w powierzonych im dziedzinach prawa.

Prawo cywilne, w tym spadkowe. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Prawo pracy prawo karne...

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com