CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Błędy w sztuce medycznej

Termin „błąd w sztuce medycznej” oznacza przesłanki odpowiedzialności lekarza za nieprzemyślany wynik leczenia. Odpowiedzialność ta jednak nie zawsze jest uzależniona od negatywnego wyniku leczenia. Lekarz odpowiada jedynie za przypadki naruszenia sztuki medycznej.

Jakie są najczęstsze przyczyny błędów medycznych?

W literaturze wskazuje się na kilka głównych grup: diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny i organizacyjny.  W doktrynie prawa cywilnego wymienia się następujące przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza: winę, szkodę oraz występujący między zawinionym postępowaniem lekarza a szkodą tzw. adekwatny związek przyczynowy. Dopiero spełnienie tych wszystkich przesłanek prowadzi do odpowiedzialności cywilnej.

 

Lekarz za błąd w sztuce medycznej może ponosić odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową. W pierwszym przypadku poszkodowany może ubiegać się o:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);
  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, np. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją (art. 444 § 1 k.c.);
  • renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem i po nim (art. 444 § 2 k.c.);
  • skapitalizowana renta, które jest uzasadniona w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu (art. 447 k.c.);
  • renta na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych np. z leczeniem i rehabilitacją (art. 444 § 2 k.c.);
  • zwrot utraconego zarobku (art. 361 k.c.).

Lekarz może także odpowiadać za narażanie na ciężki uszczerbek na zdrowiu lub nawet nieumyślne spowodowanie śmierci. Odpowiedzialność zawodowa polega na pociągnięciu do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Poszkodowany błędem w sztuce medycznej może dochodzić roszczeń wobec lekarza, ubezpieczyciela lub obu podmiotów jednocześnie. Można ich dochodzić na drodze przedsądowej i sądowej.

Wycena roszczenia zawsze uzależniona jest od indywidualnych właściwości sprawy, istoty i rozmiaru szkody.

Ustalanie błędu lekarskiego polega praktycznie zawsze na prześledzeniu przebiegu leczenia. Następnie uzyskaniu opinii biegłego i wykazaniu, że lekarz popełnił błąd. Taki model ma miejsce w toku postępowania sądowego. Sam proces jest trudny i wymaga szerokiej wiedzy medycznej i prawniczej.  Dla pełności opracowania należy wspomnieć o możliwości uzyskania odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej przez komisje usytuowane w każdym województwie. Ich zaletą jest nieznacznie szybsze uzyskanie odszkodowania, zaś wadą poważne ograniczenie wysokości świadczenia w odniesieniu do tego, które można uzyskać w toku procesu sądowego.

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com